Doç. Dr. Eymen Gazel

1984 yılında Konya’da doğdu. Tıp fakültesi eğitimini 2002-2008 yılları arasında Hacettepe Tıp Fakültesi’nde yaptı. 2009 yılı Tıpta Uzmanlık Sınavında başarılı olup Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Üroloji Kliniğinde asistan doktor olarak göreve başladı ve 2015 yılının başında üroloji uzmanlığına hak kazandı. 2015-2017 yılları arasında  Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştı.2017 yılında Acıbadem Ankara Hastanesinde göreve başladı. 2018-2019 yılları arasında Acıbadem Üniversitesi’ne yardımcı doçent ünvanıyla görev aldı.Mayıs 2021 tarihinde doçentlik ünvanı almaya hak kazandı. Eylül 2022 ‘de Liv Hospital Vadiistanbul hastanesinde göreve başladı. Halen de bu merkezde görev yapmaktadır.

İlgi alanları  ( h-index: 8, Uluslarası makale: 29, Ulusal makale:11 )

  • Üroonkolojik cerrahi ( Prostat,böbrek,mesane,testis kanserleri)
  • Robotik / Laparoskopik cerrahi
  • Endoüroloji ( Üriner sistem taş hastalıkları)
  • Lazerle prostat cerrahisi (HoLEP/ThuFLEP)
  • Kadınlarda Lazerle idrar kaçırma tedavisi

Katılıp sertifikasını aldığı Kurslar;

Robotic Surgery Workshop,May 2014,Cleveland Clinic,USA

Üroanatomiye Bakış ve Kadavra Eğitimi,15 Mart 2014,Hacettepe Üniversitesi,Ankara,Türkiye

ESU/ESUT European-Basic Laparoscopic Urological Skills(E-BLUS),16-19 Ekim 2014, Antalya,Türkiye

International School of Urologic Surgery Cadaveric Research on Laparoscopy Training (Taze Kadavra Üzerinde Laparoskopik Eğitim Kursu),22 Kasım 2014, Hacettepe Üniversitesi,Ankara,Türkiye

Deney hayvanları kullannım sertifikası,Deney hayvanları çalışmaları,Başkent Üniversitesi,Ankara.2018

Sınavla almaya hak kazandığı sertifikalar;

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulu (TÜYK) Sertifikası,2015